OSTUTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED
 • Ostutingimused kehtivad Synthesit.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja CoolMiracle OÜ (edaspidi Synthesit.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • Synthesit.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 • Synthesit.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Synthesit.eeveebilehel.
 • Synthesit.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
 • Synthesit.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest CoolMiracle OÜ arvelduskontole.
 • Synthesit.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab ostja, et on tutvunud ja nõustunud müügitingimustega.

HINNAD
 • Kõik Synthesit.ee veebipoe hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu
 • Synthesit.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
 • Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Stripe, PayPal. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
 • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

KOHALETOIMETAMINE
 • Peale müügilepingu jõustumist (kliendi poolt arve tasumist) komplekteerib Synthesit.eee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 • Synthesit.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 • Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Synthesit.ee koheselt enne kauba kohaletoomist.
 • Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Synthesit.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 • Synthesit.ee asendab kauba transportimisel kahjustada saanud toote, kuid mitte toote pakendi. Kui toodet pole võimalik asendada, tagastab Synthesit.ee kliendile toodete eest tasutud summa.

TAGASTAMISÕIGUS
 • Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
 • Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või defektne kaup.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil [email protected] 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
 • Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.
 • Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
 • Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas soetamise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 • Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Synthesit.ee´d probleemist e-posti aadressil [email protected] ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
Synthesit.ee ei vastuta:
 • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
 • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
 • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
 • Synthesit.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Synthesit.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Synthesit.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul kui toote kohaletoimetamine hilineb asjaolude tõttu mida Synthesit.ee ei saanud ette näha. Sealhulgas võimaliku saadetise hilinemise eest e-poe tehnilise rikke tõttu. (vääramatu jõud).

PRIVAATSUS
 • Synthesit.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Synthesit.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
 • Synthesit.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

MUUD TINGIMUSED JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui ostja ja Synthesit.ee veebipood ei suuda lahenda vaidlust läbirääkimise teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.Synthesit.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

KONTAKTANDMED
Kui teil on nende kasutustingimustega seoses küsimusi, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

CoolMiracle OÜ
Registrikood: 16056095
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-26, 10145
e-post: [email protected]
Telefoninumber: +372 8840561
MENÜÜ
Privacy policy
Synthesit - Dietary supplements.
Synthesit ametlik edasimüüja Euroopa Liidus
tel: +372 884 05 61
e-mail: [email protected]
Kõnedele vastame 09:00 - 17:00
E-R (GMT+2)
KONTAKTID
DOKUMENTATSIOON
CoolMiracle OÜ (16056095)
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-26, 10145, Estonia
Me aktsepteerime: